Tizenötödik éve dolgozunk az Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt-nek, a szolgáltatási területükön található transzformátor- és kapcsolóállomások, üzemirányító központok segédüzemi akkumulátortelepét, akkumulátortöltő és gázérzékelő berendezését folyamatosan karbantartva. Számos rendszert telepítettünk már részükre, ezek időszakos állapotvizsgálatát is elvégezzük.

Az OVIT Rt. és a Mátrai Erőmű Rt Bányaüzemével kapcsolatunk 1992-re datálható, új akkutelepek üzembe állítása mellett rendszeresen végezzük a telepek és töltőberendezéseik állapotvizsgálatát, biztosítva zavartalan működésüket.

A BORSODCHEM Rt. részére 1993-ban végeztük első installációnkat, azóta a gyáron belüli villamosenergia-rendszer akkutelepeinek és töltőberendezéseinek cseréjével minket tisztelnek meg. Az általunk telepített rendszerek darabszáma az idei évre meghaladta a harmincat, ezek karbantartási feladatait és rendszeres állapotvizsgálatát is elvégezzük, növelve ezzel rendszereik üzembiztonságát.

A Paksi Atomerőmű Rt. 1994 óta velünk végezteti a reaktorblokkok védelmi rendszerében üzemelő valamennyi akkumulátortelep állapotvizsgálatát. Ezt a munkakapcsolatunkat különösen értékesnek tekintjük: az itt elvégzett vizsgálatokra való felkészülés és a munkavégzés a rendelkezésre álló rövid idő miatt nagyfokú szervezettséget igényel. Műterheléseink itt üzemelnek a legnagyobb teljesítménnyel: 220 V-os akkutelepeik 600-1200 Ah kapacitásúak, melyeket esetenként 300 A terhelés alatt vizsgálunk. Az Atomerőmű elvárásainak, munkavégzéssel szemben támasztott követelményeinek máig is meg tudunk felelni, amely reményeink szerint hosszú távon korrekt munkakapcsolatot biztosít megrendelőnkkel. A vizsgálatok elvégzésén kívül részt vállaltunk az atomerőművi biztonsági rendszerek akkutelepeinek rekonstrukciójában és több kisebb akkutelepen kívül 1994-ben hat, 1998-ban pedig tizenegy darab 220 V 600-1200 Ah kapacitású rendszer csere-munkálatait végeztük, földrengés-biztos állványba történő komplett installációval. E nagy volumenű munkákra való felkészülés részeként 1997-ben minőségbiztosítási rendszert vezettünk be. Az Atomerőmű felkészült szakemberei által levezetett minősítő auditon megfeleltünk, ipari akkumulátortelepekkel kapcsolatos tevékenységünkre megkaptuk az atomerőmű nukleáris beszállítói minősítését.

Az ELMŰ Rt '95-ben több pályázó közül minket választott a Budapesti Villamos Teherelosztó szünetmentes működését biztosító akkumulátortelepek vizsgálatára. Kapcsolatunk azóta is élő; akkutelepeik igényes, műszakilag korrekt és részletes vizsgálatát várják el tőlünk. Alállomásaikban számos akkumulátortelep cseréjét végeztük.

A Tiszai Erőmű Rt részére 1996-ban telepítettünk technológiai és biztonsági rendszerekbe Sonnenschein és VARTA gyártmányú zárt akkumulátorokat. Megtiszteltetés a részünkre, hogy kapcsolatunk nem egyszerinek bizonyult; együttműködésünk folytatódott további akkumulátortelepek állapotvizsgálatával.

A '97-es évben újabb iparági partnerrel kerültünk kapcsolatba: a Dunamenti Erőmű Rt. új gázturbinás blokkja építési-szerelési munkáinak keretén belül öt segédüzemi akkumulátortelep komplett installációját végezhettük el a kapcsolódó vizsgálatok elvégzésével együtt.

A távközlési rendszerek áramellátásaként a MATÁV részére telepítettünk zárt akkumulátorokat 100-2500 Ah kapacitástartományban, és általunk kapacitásvizsgált akkumulátorok kerültek beépítésre a PANTEL rendszereibe is. Komplett DC áramellátási rendszereket szereltünk Pannon GSM helyszíneken.

A hazai villamosenergia-rendszer gyorsindítású tartalékát szolgáltató gázturbinás erőművek akkumulátortelepeinek vizsgálati feladataival a tavalyi év folyamán találkoztunk: Lőrinci, Sajószöged és Litér helyszíneken az erőművi blokkok komplett akkumulátorparkját vizsgáltuk.

Ugyan ezt a feladatsort végeztük el az új beruházásként épülő PowerGen Csepeli Erőműben a biztonsági rendszereikben üzemelő akkumulátortelepek átvételi kapacitásvizsgálatával.

A professzionális gyártók közül a VARTA, HAWKER ENERGY, OLDHAM, CHLORIDE ipari akkumulátorok, magyarországi képviseletét ellátó HAWKER Hungária részéről garanciavállalási jogosítvánnyal rendelkezünk; és jó kapcsolatunk alakult ki a Sonnenschein akkumulátorok magyarországi forgalmazójával is. A képviseletek az általunk végzett vizsgálatok eredményét mértékadónak tekintik, szakvéleményünket elfogadják.